Startpagina - Praktijk Hp Beaumont

Ga naar de inhoud

Holistische behandeling van borreliose “ziekte van Lyme” van zuigeling tot senior

Borreliose is een van de volksziekten en is een ernstige en serieus te nemen ziekte, vergelijkbaar met kanker of aids. Borreliose infectie kan zich manifesteren door symptomen van verlamming tot het punt van lichamelijk letsel, dat kan voorkomen worden door vroegtijdige opsporing. Niet alle patiënten met borreliose hebben automatisch ernstige symptomen. De toestand van het immuunsysteem en de blootstelling aan andere kiemen en toxinen van de getroffen persoon is bepalend voor hoe ver en hoe snel de ziekte in het organisme kan doorgaan.

Een niet herkende borreliose kan echter ook leiden tot een lichamelijk gehandicapte persoon. Vaak moeten maatregelen voor het dagelijks leven worden genomen om de handicap te beheersen. Maatregelen die monetaire lastig maken op een moment dat de ziekte ook leidt tot onaangename gevolgen op de werkvloer. Het kan gebeuren dat de betrokkene zijn beroep niet meer, of het niet meer volledig kan uitoefenen, in ieder geval niet voor zover de handicap zich heeft voorgedaan. Als borreliose niet wordt herkend, kan de ziekte zich ontwikkelen tot een lot dat had kunnen worden voorkomen. Door de hoeveelheid aan symptomen worden bij ons alle patiënten getest op borreliose. Door een levend bloedanlyse en/of bio energetische testmethoden is een borreliose opspoor baar, zelfs de aangetaste organen. De op maat op elke individuele patiënt aangepaste, natuurlijke, antibiotica-vrije, organisme- vriendelijke en effectieve therapie volgt in de verdere verloop. Naast borreliose testen behandelen wij ook de co-infecties en milieu-toxines, die tegelijkertijd het immuunsysteem verzwakken. De exclusieve en enige behandeling van de ziekte van lyme is in mijn ogen niet voldoende en niet effectief, maar de co-infecties en milieu-toxines kunnen worden geïdentificeerd en worden evengoed met succes behandeld.

Waar mogelijk moet men teruggaan op behandelingsmethoden die het menselijk lichaam ook zelf toepast. Daarom is het verstandig om de therapeuten te raadplegen die vertrouwd zijn met natuurlijke genezing.

Met vriendelijke groet voor uw gezondheid                 

                 
     Heilpraktiker en Homeopaat
  Hp. Patrik Beaumont


Borreliose – de vaak niet herkend multisysteem ziekte:

Borreliose is tegenwoordig geen zeldzame ziekte. Naar schatting zijn er minstens 80.000 tot 100.000 nieuwe gevallen per jaar. Dit is een van de meest voorkomende infectieziekten.Borreliose is een bacteriële infectieziekte veroorzaakt door borrelia (schroefvormige bacteriën = spirocheten). De ziekte komt voor bij mensen en zoogdieren en kan het hele lichaam van de aangetaste persoon beïnvloeden. Het loopt uit in verschillende stadia en kan een verscheidenheid van aandoeningen veroorzaken, die vaak leiden tot een chronisch verloop.

Borrelia bestaan al een paar honderd miljoen jaar. Een zieke organisme kan in principe goed omgaan met de ziekte en een enkele infectie ook af weren, dit zonder het lichaam over een langere periode te beschadigingen. Tenzij het lichaam al verzwakt wordt door andere storingsbronnen / invloeden zoals verzuring, milieutoxines, virussen, bijv. Ebstein-Barr-virus (ziekte van Pfeiffer), overmatige stress, medicaties e. v. m. In deze gevallen komt de uitbarsting van borreliose in het gastheerorganisme voor.

Vanwege de moeilijke diagnose van deze ziekte wordt het vaak slechts een paar jaar na de eerste infectie - veel te laat - herkend, zodat borreliose al in het gastheerorganisme al ruimschoots heeft ontwikkeld. Dit is des te erger, omdat u door het vroegtijdig opsporen veel schade kan voorkomen. Bijvoorbeeld, het beperkte vermogen om te kunnen werken of de arbeidsongeschiktheid vanwege de veroorzaakte handicap door de voorgaande borreliose.

Bij klassieke geneeskunde worden voor therapie meestal antibiotica gebruikt, die vaak leidt tot significante bijwerkingen zonder zekerheid of de geconcentreerd antibiotica-inname die over een lange periode is, uiteindelijk effectief is. Wij gebruiken in onze praktijk organismevriendelijke apparaten voor de diagnose en behandeling van borreliose, evenals remedies die voor de therapeut voorbehouden zijn en niet geschikt zijn voor huishoudelijk gebruik.

Voor een succesvolle therapie moet een therapeut allereerst de goede persoonlijke beginvoorwaarden bij de betrokkene verschaffen. Voor dit doel is het noodzakelijk om het getroffen organisme zo goed mogelijk terug te brengen naar zijn natuurlijke evenwichtstoestand, voordat de intensieve behandeling van de borreliose wordt ingeleid. Het is van cruciaal belang dat de therapeut kennis heeft van de ziektegeschiedenis van borreliose, evenals over bestaande co-infecties om effectief te kunnen behandelen.

Als het aangetaste gastheerorganisme naar een goed intact immuunsysteem gebracht wordt, ondersteunt dit de therapie. Door de parallel aan de borreliose bestaande het immuunsysteem belastende -co-infecties-, kunnen de borrelia grote schade veroorzaken aan het overbelaste gastheerorganisme.

Deze infectie, met zijn complexiteit en analogie met andere bacteriële infecties, kan het best alleen door een deskundige therapeut worden behandeld om niet-kritieke criteria te negeren, zodat borreliose een ziekte van meerdere systemen wordt en veel organismen van de gastheer beïnvloedt. Alleen degenen die de besmettelijke ziekte in hun listigheid begrijpen, kunnen effectief deelnemen aan genezing.


   

Terug naar de inhoud